At anchor after Dolphin welcomeVoor anker na Dolfijn welkom

Our last bit of sailing was of a tenacious sort. We tacked, tacked again, finally the wind seemed to turn. .but the it died out. Both Oosterschelde and Europa passed us under engine and now we here stuck, with 90 miles to go, 24 hours and no wind..

So we turned on the engine as well. Accompanied by schools of dolphins we headed into the St Vincent Gulf. Some seemed to think the Dutch Tall Ships Where stopping somewhere on Kangaroo Island, but we will not visit the Island until next week when we set sail to Melbourne.

Now we are anchored near the entrance of Adelaide harbour. Tomorrow early afternoon the other two tall ships will join us and the Tall Ship One and All will also sail with us, here homebase is Adelaide. The next few days will be filled with daysails and official welcomes.Het laatste stuk zeilen was van het soort vastbeslotenheid. We zijn over stag gegaan, en nog een keer en nog een keer tot de wind er helemaal mee op hield. Beide Oosterschelde en Europa waren ons al op de motor voorbij gekomen, we hadden nog zo’n 90 mijl te gaan en 24 uur om dit te doen, dus ook bij ons ging de motor aan.

En terwijl wij st Vincent Gulf binnen voeren kwam er dolfijnen aa gezwommen en werden wij  door scholen dieren begeleid bij onze binnen vaart. Iemand leek het idee te hebben opgevat dat wij als Dutch Tall Ships al een stop op Kangaroo Island hadden, maar alle drie de schepen zijn door gevaren naar een anker plek. Volgende week hopen wij echter een hele mooie tijd te gaan hebben op het eiland.

Nu liggen wij voor anker bij de haven ingang van Adelaide. Morgen in de vroege middag zullen de andere twee schepen zich bij ons voegen en ook het Tall Ship One and All zal ons begeleiden bij de binnenvaart van Adelaide, haar thuis basis. De komende dagen zijn gevuld met dagtochten en officiële bijeenkomsten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.