Change in weather makes coffee blow out of its cup 13-4-2013 04:28 UTCVeranderingen in het weer blaast de koffie uit de kopjes! 13-4-2013 04:28 UTC

 

Change in weather makes coffee blow out of its cup 13-4-2013 04:28 UTC
The weather changed last morning. At watch handover 6 o clock board time, we were surrounded by showers and the wind increased. As we were getting ready to get the topsails down, we got hit by a shower with a force 7. We headed down wind and decided to reef everything down as well as take down the topsails. With one at the helm and 3 on deck we took down the topsails downwind. Got back on course 110′, reeved the mainsail, headed down wind again, lowered the big jib, set the small jib, got back on course again and reeved the mizzen. All that was done within the hour! At first it was all half wind, still doing 8 knots, but then the wind turned and now we are sailing between half wind and close hauled averaging 7 knots. Wind is now a steady bf 7 showers up to 32 knots, it is blowing the coffee straight out of our cups! And if it is not the wind howling at your coffee it is the waves diluting it with salt water!!! 

Veranderingen in het weer blaast de koffie uit de kopjes! 13-4-2013 04:28 UTC

Het weer is vanmorgen drastisch veranderd. Tijdens de wacht overdracht van 6 uur boord tijd, werden we omringt door buien en de wind nam toe. Toen we ons klaar maakten om de top zeilen naar beneden te halen, werden we getroffen door een bui met windkracht 7. Het besluit was niet moeilijk, voor de wind vallen en alles reven. Met één aan het stuur en drie aan dek hebben we voor de wind de topzeilen naar beneden gehaald, weer op koers, 110 graden, hebben we het groot gereefd, weer voor de wind gevallen en de grote kluiver naar beneden gelaten om daarna de kleine te zetten, weer terug op koers en de bezaan gereefd en dat allemaal binnen het uur! Maar dan gaat de wind natuurlijk ook nog draaien. Van halve wind, snelheid 8 knopen, varen we nu tussen aan de wind en ruime wind gemiddeld 7 knopen. De wind is nu een constante 7 bft tot 32 knopen, het blaast regelrecht de koffie uit onze kopjes! En als het de wind niet is, op jacht op onze koffie, is  het wel het spatwater van de golven, die onze koffie aanlengt met zout water!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.