Hi all, herewith we send you the latest tecla logbook, sorry for the silence, the logbook will explain that we were very very busy!

Hi all, herewith we send you the latest Tecla logbook, sorry for the silence, the logbook will explain that we were very very busy!

De dag begon mooi. Het enige wat moest gebeuren was de reperatie van een naad in de bezaan.
Dit ging prima. Vlak na het opnieuw zetten van de bezaan, toen we de topzeilen wilden laten zakken brak de onderlijkspanner van het grootzeil, waardoor er door het klapperen van het zeil een aantal scheuren ontstonden in het grootzeil. Deze scheuren moetsen we in de storm repareren. Samen met Sam en Micheal. Het heeft ons zo´n 3 uur geduurd. (red. het grootzeil is meer dan 12 uur naar beneden geweest vanwegen reparatie en het nachtelijke uur dat het zeil uiteindelijk klaar was.) Uiteindelijk stond het zeil toch weer mooi. De omstandigheden waren heftig, maar door de goede onderlinge samenwerking zijn wede storm goed doorgekomen. Ondanks dat we allemaal zeik nat waren, ook door de regen pakken heen.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag moest het grootzeil nog gerepareerd worden. Wat opvalt is dat het tijdens de reis steeds gezelliger wordt en er ook steeds beter samen gewerkt wordt.

toevoeging van de redactie:
In de namiddag van dinsdag is het grootzeil gescheurd. Met toenemende wind ging de reperatie erg langzaam. Met een korte slaap pauze en weer doorwerken kon het zeil in de nacht weer gezet worden. Echter was de wind in de avond zo sterk dat er onder tussen van grote naar midden naar kleine kluiver gewisseld was en weer naar de middel in de ochtend. De bezaan was gereefd en daarmee is 12 uur lang doorgezeild. Echter scheurde het grootzeil nogmaals om 4 uur snachts, slechts een kleine scheur, door de vervelende deining na de wind, maar deze moest toch gerepareerd worden. Binnen een uur was het zeil weer naar beneden, gerepareerd en weer omhoog..
Verder hebben we ons vandaag bezig gehouden met topzeilen zetten, laten zakken in een bui en weer zetten. Laten zakken om overstag te gaan, weer zetten, weer zakken, weer overstag, weer zetten, weer zakken, weer zakken en weer overstag en nu dan eindelijk weer omhoog en met 6 knopen proberen weer een beetje ons plekje terug te krijgen in het klassement, nadat we zo waren weg gezakt zonder ons grootzeil. We waren 4de, toen 6de en nu weer 5de.

ENGLISH!!!
The dat started beautiful. The only thing on our todo list was a repair on a seem in the mizzen sail. That went very well. Just after setting the mizzen again, we had to lower the topsails, but then the rope in the sheetcorner broke and the sailed started flapping and it ripped in different placer.
We had to repair the sail in a storm blowing. Together with Sam and Micheal it was done in 3 hours. (red. the mainsail was down over a period of 12 hours due to the repair and the nightly hour we finished) After the repair the sail went up again and looked very good. The circumstances were pretty rough but due to good team work we got through. Even though we were wet through and through!  During the night of tuesday and wednesday we repaired the mainsail.

What stands out to me is that the athmosphere on board is getting more and more ´gezellig´ (nice) and we are working together better every day.

Addition of the tecla:
The mainsail ripped in the early evening of Tuesday. With increasing wind it was not and easy job to repair the sail. With a short sleep break and then work through the night we were able to set the mainsail again at 01:30. During the evening we had kept ourselves busy with changing the big jib into the second jib and later into the small jib and reefing the mizzen. At 04:00 the mainsail ripped again, just a small gap, but it meant letting the mainsail down again. This time it was done within the hour. Now the mainsail is set full again and is looking great!
Other then that today has been filled with topsail action, up down, up, down, up, down, tack, set them again, shower, lower them again, set them again with no wind and let them down again to tack, and up again to get back to our position in the race after being set back so much with no mainsail. We were 4th, then 6th and now 5th again……………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.