Homemade divers for our fishing line! 2-7-2013 2:27 board timeZelf gemaakte duiker voor onze vislijn! 2-7-2013 2:27 board time

Homemade
divers for our fishing line! 2-7-2013 2:27 board time

This morning we tacked, hoping to find more East and North East winds further
South. We started off with a course of 195′ which made all of us very nervous.
But in the afternoon we were doing 180′ and are getting close to 160′
now.

In the afternoon Gijs and Sam made divers for our fishing lines. The fish we
are catching are all so small, so they thought ‘let’s catch bigger fish’ with a
line that goes deeper. Cut out of thin plywood the first diver was about 30cm
wide, looking mean with a back and bottom fin and three holes for deeper or
shallower fishing. Lucky we did not get our lucky bait on it before trying it,
because as soon as it hit the water it dove, deeper and deeper it went. The fishing
line was about 50 meters long and went down in a steep angle behind the ship.
The tension on the line grew and grew until it met the end of the line.. Gijs
could not hold it in his hands, so we looked at it in amazement as it tensed
and pulled on our bollard.. then it jumped out of the water like a living thing
and dove down again.. this time forever.. the tension on our 120kg line was so
big that it snapped!

So Sam build another one, smaller this time. This one went down perfect and
they were even able to haul in the line. So they put a small old bait on it to
try and off it went. But the wind decreased and so the diver started to drift
more and more.. Sam pulled it back in, made a new trimming hole to dive deeper
and off it went again.. This time there was a lot of tension on the line..
getting it back in would have been hard.. but they left it out, to see if it
would work. At dusk Gijs thought there was something on the line, because the
diver was drifting again, but as he pulled it in, the wood had split and so it
did not dive anymore….. Time for some enforcements here and there.. and try
again tomorrow.Zelf
gemaakte duiker voor onze vislijn! 2-7-2013 2:27 board time

Vanmorgen zijn we overstag gegaan in de hoop meer oost en noordoostelijke wind
het zuiden te vinden. We begonnen onze slag met en koers van 195′ waar iedereen
een beetje verdrietig van werd. Maar tegen de middag voeren we alweer 180′ en
nu zitten we tegen de 160′ aan.

In de middag hebben Gijs en Sam duikers gemaakt voor onze vis lijn. De vissen
die we tot nu toe hebben gevangen zijn erg klein en de gedachte was dat we op
grotere diepte misschien ook grotere vissen zouden vangen. De eerste duiker was
gemaakt van dun triplex en was rond de 30cm breedt, hij zag er snel en gemeen
uit met een rug en buik vin en trim gaatjes voor diepte bepaling. Gelukkig hing
er nog geen geluks aas aan toen de duiker de eerste keer het water in ging,
want hij dook en hij dook diep. Gijs kon de kracht op de lijn niet in zijn
handen houden, dus keken we verbaast toe hoe de 50 meter vis lijn uit liep en
aan het einde trok dat belegd was op de bolder. Hij trok zich strak, de duiker
kwam met een rot gang het water uit duiken alsof het een levend iets was en
dook weer terug in de oceaan, om niet meer boven te komen. De spanning werd zo
groot dat de 120kg lijn waar hij in hing brak!

Dus Sam heeft snel een nieuwe gemaakt, kleiner deze keer. Deze dook met
perfectie en ze konden hem zelfs nog binnen halen op de hand. Dus aas eraan en
duiken maar. Echter toen de wind af nam kwma de duiker boven drijven.. dus
duiker binnen gehaald en een nieuw trim gat gemaakt voor dieper duiken. Deze
keer ging ook deze duiker dieper en dieper. Echter de lijn hield.. en aangezien
binnen halen bijna onmogelijk was, bleef de lijn mooi buiten. Tegen schemer aan
dacht Gijs dat er vis aan zat aangezien de duiker weer boven kwam. Toen de lijn
echter aan boord was bleek het trim gat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.