Huge Tuna on our BBQ 5-7-2013 01:00 board time (utc +5)Gigantisch grote tonijn op onze BBQ Huge Tuna on our BBQ 5-7-2013 01:00 board time (utc +5)

Huge Tuna on our BBQ 5-7-2013 01:00 board time (utc +5)
“There is a huge fish
on the line, wake up there is a huge fish on the line” came Gijs his call this
morning. We sprinted out of bed without dressing for the rainy weather out side
and together Gijs and Sam pulled in the line.. It was a very long line, or so it
seemed while we waited un-patiently to see what was on the end off the line.
Then Gijs and Sam started screaming and jumping up and down together as this
huge tuna appeared! They hauled it in and it turned out to be, or we thing it
was, a yellow fin tuna of over 15 kilo’s. It was killed and two of its steaks
where kept out of the freezer, to put on the BBQ that night. (pictures will
follow once we reach Australia..)

But it was no BBQ weather! Not an hour
back into bed, Sam and I felt the ship keel over all of a sudden and we heard
the tension in the sails increase so out we ran again this time to see a shower
swallow us whole. We eased out the peak and throat halyard of the mainsail, Gijs
eased out the mizzen sheet of then mizzen to bear off the wind and we got ready
to reef the mainsail. Just as we were putting on rain clothes a waterhoze (a
whirl wind that locally sucks up water and looks like a very tiny tornado)
appeared almost next to the ship but luckily disappeared as soon as it had
appeared.

In the afternoon the wind decreased again, so in between the
showers we had a perfect BBQ. The 2 Tuna steaks with a width of 28cm where
perfect, what a tender and beautifully red meat! And we have another 7 kilos in
the freezer!Gigantisch
grote tonijn op onze BBQ Huge Tuna on our BBQ 5-7-2013 01:00 board time (utc+5)

“Een hele grote vis aan de lijn, er hangt een hele grote vis aan de
lijn” riep Gijs opeens vanmorgen. Dus wij sprongen uit bed zonder ons aan
te kleden voor het regenachtige weer buiten en samen begonnen Gijs en Sam de
lijn binnen te halen. Er leek geen eind te komen aan die lange lijn, ongeduldig
wachten we om te zien wat er aan het einde van de lijn zou hangen. En opeens
begonnen Gijs en Sam blij te roepen en te springen toen er een gigantische
Tonijn aan het einde van de lijn hing. Eenmaal aan dek bleek het (of zo denken
wij) een Yellow fin tonijn te zijn van over de 15 kilo. Het is gedood en twee
steaks werden uit de vriezer gehouden om die avond op de BBQ te gooien. (foto’s
volgen als we in Australia aan komen)

Maar het bleek helemaal geen BBQ weer te zijn! Een uur nadat wij weer in bed
lagen voelden Sam en ik opeens het schip erg schuin gaan en hoorden we de
kracht in de zeilen vergroten. Dus snel eruit en eenmaal buiten zagen we dat we
opgeslokt werden door een giga bui. Terwijl Gijs de bezaan vierde om af te
kunnen vallen, lieten wij de piek en klauw van het grootzeil zakken om deze te
reven. En net toen we regen kleding aan deden ontstond er vlak naast het schip
een waterhoos (een wervel wind die water opzuigt en er uit ziet als een mini
tornado), gelukkig verdween hij net zo snel als hij ontstond. Eenmaal gereefd suisden
we weer lekker door het water.

In de middag nam de wind weer af en dus konden we perfect tussen de buien door
BBQen. De 2 Tonijn steaks met een breedte van 28cm, waren helemaal perfect. Wat een geweldig mooi en lekker rood vlees! En
we hebben nog 7 kilo in de vriezer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.