Whoosing through Bass Straight! Knokkend door de Bass Straight!

We have had the best stopover in years on King Island. We sailed all day,
downwind towards Grassy on King Island. The wind dropped down somewhat and the
current was against us for the last miles, but we got there around 16:30 local
time. We moored on the RoRo berth and straight away we were hauled into a bus
to have a quick look around on the island and after that a BBQ at the yacht
club in the harbor. Many interested people were waiting to see us in the harbor
and so Gijs stayed on board to give everybody the opportunity to visit the
ship.

The bus took us up on the island, showed us the other coast line, the
lighthouse in the middle of the island with her story of ship wrecks and then
off to the kelp drying and processing factory. It was an amazing tour! So many livestock,
cows, sheep and turkeys! Kangaroos, wallabies and magpies everywhere. Upon
arrival back in the harbor we went to the Yacht club where a fire was burning
and King Island beef was being grilled, we had a beer or a wine, but not too
much as the wind was increasing and we had to leave again that night.

We were send off with goody bags from the local cheese factory (the cheese is
amazing! thank you!) and two new trainees from King Island who hardly had a
chance to settle in before being set to work on the ropes in the dark. We
reefed down the whole ship, mainsail, mizzen and second jib as it was already
up to 20 knots of wind. Once we were out of the heads we got on a close hauled
course and away we went – a 4 hour visit, which could have lasted for days, so
much to see, so many nice people!

During the night the wind and waves increased. We tried to cross the Bass
Straight as quick as possible and head for the shelter under the West coast of
Tasmania. The wind increased even more and at 3 o clock we changed the jib into
the small one and took away the mainsail, we were measuring between 35 to 40
knots of wind, on a broad reach, doing 8,5 knots! We bashed our way through the
night and sailed into a beautiful sunrise. Wind still in the East and still 30
to 35 knots. But around 11 in the morning, the wind died out some and so now we
have mainsail and mizzen set and the second jib, just in case the wind returns.
We are about 30 miles of Queenstown and 100 miles of port Davey, where we want
to go for the next stop. Let’s see what this night will bring. 

Knokkend door de Bass Straight!

We hebben de beste stop sinds jaren op King Island gemaakt! De hele dag voor de wind richting Grassy op King Island. De wind viel later wat weg en het tij tegen de laatste mijlen, maar toch liepen  we om 16.30 lokale tijd de haven binnen. We kregen een prachtige plek op de RoRo steiger en werden meteen in een bus gezet om een bliksem bezoek te brengen aan het eiland. Met na afloop een BBQ van de jacht club in de haven. Bij aankomst werden we opgewacht door vele belangstellenden, dus is Gijs aan boord gebleven om een ieder te woord te staan en hen de mogelijkheid  gegeven het schip te bekijken. De bus liet ons het hele eiland zien, de andere kust lijn, de vuurtoren op het midden van het eiland, met haar verhalen van schipbreuken en wrakken, het zeewier drogen en verwerken. Het was een geweldige tour! Zoveel verschillend vee! Koeien, schapen, kalkoenen en dan nog overal de  kangoeroes, wallaby’s en eksters! Terug in de haven, op bezoek bij de jacht club, waar het vuur al brandde en de King Island rund al op de BBQ lag, een wijntje of een biertje, maar niet te veel, want de wind nam weer toe en het was wel de bedoeling om weer verder te zeilen.

Voor onderweg kregen we de nodige zakken met lekkernijen mee van de plaatselijke kaas fabriek! Geweldige kaas! Dank daar voor! En twee nieuwe jonge trainees! Die amper de tijd kregen om te settelen omdat ze meteen aan de bak moesten, in het donker, aan de touwen! Na het hele schip dicht gereefd te hebben, grootzeil, bezaan, tweede kluiver was de wind al weer 20 knopen. Eenmaal door de pieren, een aan de windse koers en daar gingen we weer, na een 4 uur bezoek, dat dat eigenlijk dagen had mogen duren, er valt zo veel te zien!

Tijdens de nacht, namen golven en wind toe. We hebben geprobeerd de Bass Straight zo snel mogelijk over te steken. Om zo snel mogelijk weer onder de beschermende kust van Tasmanië te komen. Om 3 uur nam de wind nog meer toe, dus toch maar de kleine kluiver er voor. En het grootzeil naar beneden.  Onze wind meter geeft 40 tot 45 knopen aan, maar we lopen wel 8.5 knopen! We knokken ons door de nacht en zeilen zo een prachtige zonsopgang in. Wind nog steeds 30 tot 35 knopen. In de loop van de ochtend, rond 11 uur gaat de wind wat liggen en kan het grootzeil er weer bij en de tweede kluiver.  We zijn nu 30 mijl van Queenstown verwijderd en 100 mijl van Port Davey, wat onze volgende stop zal zijn. Afwachten maar weer wat de nacht ons zal brengen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.