Rain, wind shift, lots of wind and sail changesRegen, wind shifts, veel wind en veel zeil wisselingen

 

Rain, wind shift, lots of wind and sail changes
Every day we are in contact with race control, once to give our position and the second time to hear the race results. This is of course a very exciting moment in the day. As we do not have internet on board we cannot see the progress of the other vessels like you can at home, so we fully depend on this one position per day to see what everybody is up to.
This morning Mike, our communications officer of the STI on board the Young Endeavour warned us, first you will get 3 hours of rain and then the wind will shift from North West to South West. As we were still speeding along with no rain, but grey skies and crashing waves we sort of hoped that our two competitors in the front, Europa and Spirit of New Zealand, already had the South West 10 knots, which would have slowed them down considerably. Then at half past one the rain came. No extra wind at first, but Gijs Sam and me on deck in anticipation of the wind, with halyards at the ready on deck and eyes aimed at the skies at the back of us. And here it came, gusts of considerable strength so mainsail down, then even more wind, so mizzen down and then it turned to the south and even further to the South East! And then it was gone.. no more wind. We gybed through the rain and without wind, bobbing along on the waves, hoping to get at least those 10 knots.. Around 4 the wind picked up a little. We set the mizzen, but left the mainsail down, we did not want to ruin it with flapping from one side to the other. Just before dinner, the mainsail was set again – not 30 minutes later it was let down as the wind increased to a full gale force. We did 10 knots under reeved mizzen, forestaysail and smallest jib..

Now the skies have cleared. Mainsail is up again and the Red watch has flown by. Sam and I have another hour in our watch left and the White watch another 3 hours. At watch handover we will have porridge, real oats! Which will be a warm welcome, as the temperature has dropped a lot since the South wind is here. The engine room is full of wet weather gear and luckily the life jackets of the night watches have not yet exploded with all the salt water coming over! One nice treat is the heater below decks is up high, to get the moist out and to warm the off going watch up before going to bed. 

Regen, wind shifts, veel wind en veel zeil wisselingen

Elke dag hebben we contact via de radio met Race control, één keer om onze positie op te geven en de tweede keer voor de race resultaten. Dit laatste is één van de spannendste momenten van de dag! Omdat we geen internet aan boord hebben, kunnen we dus niet zien wat de andere schepen doen, zoals jullie thuis dat allemaal kunnen. We zijn dus totaal afhankelijk van race control, om op de hoogte te blijven van het verloop van de race. Deze morgen werden we door Mike, de race communicatie officier van de STI, aan boord van de Young Endeavour, gewaarschuwd voor eerst 3 uur regen, dan draaiende wind van NW naar ZW. Omdat we nog steeds door zoefden zonder regen, maar wel hele grijze luchten en botsende golven, hoopten we eigenlijk een beetje dat onze twee directe tegenstanders, de Europa en de Spirit of New Zealand die wind ZW 10 knopen al zouden hebben, die hun eventjes wat zou afremmen. Om half 1 kwam de regen, nog geen extra wind eerst, maar voor de zekerheid staan Gijs Sam en ik klaar om direct op elke wind shift te kunnen reageren.  De vallen liggen klaar om gevierd te worden, we kijken we staren naar de wolken achter ons. En dan is het er, buien met behoorlijke wind , dus groot naar beneden, nog meer wind, de bezaan ook naar beneden en dan draait hij naar het zuiden, zelfs nog verder, het wordt even ZO! En dan is de wind op……..niks meer, windstil! We gijpen in de regen zonder wind, we hobbelen wat op de golven, in de hoop in ieder geval de beloofde 10 knopen te krijgen. Pas om 4 uur begint het een beetje te waaien. Dus de bezaan weer omhoog, maar het groot blijft nog even beneden, met die zware gaffels is de kans op schade in die vervelende golven niet ondenkbaar. Net voor het avondeten kan hij er weer bij…..dat mocht nog geen 30 minuten duren een echte storm kwam weer over ons heen. Op gereefde bezaan fok en kleine kluiver lopen we 10 knopen.

Nu hebben we weer een heldere hemel. Het groot staat er weer bij en de rode wacht ligt te kooi. Sam en ik hebben nog een uur wacht,  de witte wacht moet er nog drie. Voor de wachtwissel gaan we warme pap maken, echte havermout! Sinds die wind naar het zuiden is gedraaid, is het ijzig!  De machine kamer hangt vol met natte zeilkleding en gelukkig hebben de zwemvesten van de nachtwacht zich nog niet spontaan allemaal opgeblazen met al dat zoute buiswater over dek.

Gelukkig staat de verwarming beneden hoog, om de ongezellige natheid beneden te verdrijven en dat is wel heel erg lekker als je dadelijk van wacht mag.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.