Sea cadets on the Tecla 16-5-2013 00:37 UTCZee cadetten op de Tecla 16-05-2013 00:37 UTC

Sea cadets on the Tecla 16-5-2013 00:37 UTC
We have left Cape Town with 12 cadets, one teacher, one camera man, one photographer and one reporter. We left with a loud bang and horns blowing, Oosterschelde almost under full sail and Tecla and the Europa setting sail. Once we were out of the harbor with all sails set, it seemed there was not enough wind to sail, so we used the engine for the first night. About half of the voyage crew on board got sick the first day, but the second day was better. We sailed during the morning, only to have the wind die out again! In the afternoon the cadets worked on deck, polishing copper, sanding down and oiling the pin rails and splicing mooring lines. And now… Flat ocean, with stars reflecting.

We have rounded our first cape! Cape of Good Hope. We passed it while the sun was setting, which gave us an amazing view of the rough Cape of Storms. Gladly for us we had no storm! 

Zee cadetten  op de Tecla 16-05-2013 00:37 UTC

We hebben Kaapstad weer verlaten met 12 cadetten, een lerares , een camera man en een verslaggever. We werden door kanonschoten en veel getoeter uitgezwaaid.  De Oosterschelde bijna vol zeil en de Bark Europa en de Tecla, druk doende alles te zetten. Toen we eenmaal buiten waren en de hele zeil garderobe omhoog was, leek er toch te weinig wind te zijn om te zeilen. Jammer, maar toch de machine erbij. De eerste nacht.  Ongeveer de helft van onze nieuwe bemanning werd zeeziek, maar dat veranderde gelukkig  al snel de tweede dag op zee.  Die ochtend hebben we kunnen zeilen, tot de wind er in de middag weer de brui aan gaf. Maar er vielen genoeg andere dingen te doen aan boord.  Het koper gepoetst, de nagelbank geschuurd en in de olie, en een paar mooi splitsen in de landlijnen.  En nu……weer en gladde zee, waarin de sterren hemel reflecteert.

We hebben onze eerste Kaap gerond! Kaap de Goede Hoop. We hebben hem gerond  tijden een prachtige zonsopgang, waardoor de ruige Kaap der Stormen  wel een heel imposante gezicht kreeg. Gelukkig zijn de stormen ons gespaard gebleven!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.