Small repairs and small blue fin tuna 30-5-2013 22:32 UTCKleine reparaties en een kleine blauw vin tonijn 30-5-2013 22:32 UTC

Small
repairs and small blue fin tuna 30-5-2013 22:32 UTC

Last night was a beautiful sailing night, we had difficulties heading East due
to wind, so we gybed in the morning. At noon we let the mainsail down to do
some minor repairs to chafing gear, due to rocking. Some new leather, extra
grease, new coating to prevent damage when rocking as we are. And we caught a
small blue fin tuna, but again to small to eat, so we threw it back. At the end
of the day we had some squalls, heavy rain and increasing wind. But now, the
sky has cleared again and the stars are shining bright! 

Kleine reparaties en een kleine blauw vin tonijn 30-5-2013 22:32 UTC
Gister nacht was een mooie nacht zeilen. Helaas hadden we door de wind moeite om oost te houden, dus hebben we in de morgen gegijpt. Na het middag eten hebben we het grootzeil naar beneden gelaten om wat kleine reparaties uit te voeren aan anti schaviel materiaal. Nieuwe leertjes, nieuwe stukjes bekleding en alles weer vetten voordat het weer om hoog ging het geschommel in. En we hebben een kleine blauw vin tonijn gevangen, helaas weer te klein om op te eten, dus hebben we het weer vrij gelaten. Aan het einde van de dag ontstonden er wat buien met heftige regen en toenemende wind. Maar nu varen we weer onder een heldere hemel met schitterende sterren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.